woensdag 2 juli 2014

Maarten 't Hart, hard voor geloof

Door mijn katholieke opvoeding heb ik relatief, ten opzichte van gereformeerd opgevoeden, slechts summiere  kennis van de bijbel. (Wel meer dan mijn hervormd opgevoede vrouw, maar die had al bijzonder vroeg in haar leven een ernstig wantrouwen tegen Het Geloof en heeft alles, bewust of onbewust, geblokt of vergeten.)
Laatst las ik een boek op mijn E reader - daar staan heel veel boeken op - van Maarten t Hart: Wie God verlaat heeft niets te vrezen; de Schrift betwist. Dat zijn gebundelde columns die hij enkele jaren terug in de NRC heeft geplaatst, aangevuld met de reacties erop van lezers, die het vaak niet maar soms juist wel met hem eens waren. Maarten t Hart kent de bijbel zowat uit zijn hoofd als gevolg van vele jaren dagelijks onderricht. Daarbij is hij sinds zijn volwassenheid overtuigd atheïst. Dat vormt een boeiende combinatie. Voor hem is het kennelijk niet voldoende om te denken: ik geloof niet meer, de bijbel, dat zijn sprookjes, weg ermee, nee, hij gaat er serieus op in. Ook al gelooft hij niet meer en noemt hij het christelijk geloof pure apekool, hij blijkt heel geïnteresseerd, fanatiek en deskundig te zijn op bijbelgebied. Gedetailleerd, vaak refererend aan theologische boeken, toont hij allerlei tegenstrijdigheden en geschiedkundige onmogelijkheden aan. Ook dat gebruiken in de kerk, zoals de babydoop helemaal niet bijbels of christelijk zijn maar er om allerlei niet-bijbelse redenen bij zijn verzonnen. Keer op keer toont hij aan dat de oudtestamentische God bijzonder kleinzielig, hardvochtig, vrouwvijandig en bloeddorstig is. Zo moet, bij voorbeeld, volgens de bijbel, een vrouw die niet als maagd trouwt, gestenigd worden. Verder worden vrouwen en kinderen steevast in één adem met vee genoemd;  kortom bezit. Van mannen uiteraard.
De bijbel blijkt bepaald niet vredelievender of geëmancipeerder dan de Koran.
Maarten t Hart heeft nog een aantal essays geschreven over de bijbel maar die durfde de NRC niet te plaatsen. Ze hadden genoeg gelovige abonnees verloren.


Laaglander

Geen opmerkingen: