woensdag 16 juli 2014

Drie woorden


Is je eigenlijk wel bekend
Wie en Wat en Hoe je bent?
En Wat heb je in je mars,
Of interesseert je dat geen snars?
Hoe maak je nu de goede keus
Uit al die dingen voor je neus
Als je niet weet van Hoe en Wat?
Doe je nu dit of doe je dat,
’t Blijft steeds maar vallen op je gat!
Want al het mooie in ’t verschiet,
Daarvan weet je immers niet,
Als je niet weet van deze drie:
Hoe en Wat en Wie.

Uit het boek TAO VAN POEH
Geschreven door Benjamin Hoff, 1982.




Geen opmerkingen: