vrijdag 30 mei 2014

Dagje Uit.


Ik werk al Jaren in de Wereldwinkel. Ook heb ik daar al diverse functies bekleedt. Zo ben en blijf ik winkelmedewerker. Ben ik 8 jaar bestuurslid geweest en daarin 4 jaar als notulist. Daarnaast 7 of 8 jaar etaleuse. Veel geleerd in die tijd. Vooral als notulist. Wat moest ik dan notuleren? Van alles. Elke maand was er een bestuursvergadering. Om de 3 maanden een BO (Breed Overleg) waarin het bestuur, foodgoeroe, personeelszaken, inkoper, roostermaakster samen komen. Er gebeurt heel wat achter de schermen wil je de winkel goed laten draaien. Iedereen vertelde dan over zijn/haar wel en wee op zijn/haar gebied. Last but not least is er dan 3 x per jaar de Algemene Ledenvergadering. Daarin komen alle medewerkers samen. Het bestuur vertelt dan wat er in die afgelopen tijd is gebeurd en welke beslissingen er genomen moeten worden.  We zijn een vereniging en iedereen heeft evenveel te vertellen. Normalerwijze komen hier zo’n 21 man, als alles goed gaat. Jeroen is ook een tijd lang voorzitter van de club geweest en mocht de vergaderingen leiden. Dat ging hem goed af en hij had er schik in. Mijn taak was alles te notuleren en er een verhaal van te maken dat iedereen recht doet. Die notulen worden dan weer besproken in de volgende ALV. Ook was het mijn werk om het jaarverslag te maken. De kraam medewerkster maakte haar jaarverslag en de penningmeester deed zijn deel. De voorzitter schreef het voorwoord. Ik verzamelde alle notulen die er gemaakt waren en maakte daar weer een geheel van. Er is een medewerkster die een kei is in het Nederlands. Zij haalde de stofkam door de tekst heen al voor het als boekwerk werd afgewerkt. Ik zocht een foto voor de omslag. Dit moest dan 3 weken voor de vergadering in maart bij de uitnodiging van de vergadering met agenda worden toegevoegd. Alles gaat officieel. Elke WW volgt deze procedure. Het jaarverslag wordt na goedkeuring naar het landelijk bestuur verzonden. Voor hun werk nemen ze 5% van onze bruto omzet het zgn. fee. Kunnen jullie het nog volgen? Het wordt nog ingewikkelder. Alle bestuursleden van winkels in een bepaalde regio komen ook regelmatig samen om de dingen te bespreken. Ook die hebben weer een bestuur en die komen ook 1 x per jaar samen om de grote zaken te beslissen bij het landelijk bestuur. Het is echt geen kleinigheid want voor de crisis echt toesloeg en er grote veranderingen plaats vinden heb je het over 400 winkels in Nederland die jaarlijks een slordige 300 miljoen € omzet hebben. Ik was er ook stil van toen ik dit hoorde.


Als dank voor alle werk zorgt het bestuur een dagje uit voor de medewerkers. Vorig jaar gingen we naar Spijkenisse en stapten in de fluisterboot met daarna lekker eten. Het was heerlijk weer en wie weet wat er dit jaar gebeurt. 

Geen opmerkingen: