zondag 25 november 2012

Aarde


Wraakzuchtig en gewelddadig springt de aarde uit de aarde tevoorschijn. En gaat vervolgens sierlijk en majestueus over de aarde rond. Uit aarde bouwt zij paleizen en richt zij torens en tempels op. Zij weeft over de aarde mythen, leerstellingen en wetten.

Dan is zij moe van haar zware arbeid en schept uit haar stralenkrans dromen en fantasieën.

Daarop verschalkt sluimer haar zware oogleden die zich sluiten in een kalme, diepe slaap.

En aarde roept de aarde toe: “Ik ben moederschoot en tombe en schoot en tombe zal ik voor immer zijn, tot de planeten niet meer bestaan en de zon is vergaan tot dode sintels.”

Uit het boek;  De mooiste verhalen van Kahlil Gibran.

Geen opmerkingen: