vrijdag 22 februari 2013

Vreugde en SmartWerk van Reyle-Elimental Threshold
Daarop zei een vrouw: Spreek tot ons over vreugde en smart. En hij antwoordde: Je vreugde is onthulde smart. En de bron waaruit je lach ontspringt, werd vaak gevuld met je tranen. Hoe kan het anders zijn? Hoe dieper je smart in je wezen kerft, hoe meer vreugde je kunt bevatten. Is niet de beker die je wijn bevat dezelfde beker die in de oven van de pottenbakker werd gebakken? En is niet de luit die je geest kalmeert hetzelfde hout dat door de mensen werd uitgehold?

Wanneer je blij bent, schouw dan diep in je hart, en je zult zien dat enkel wat je smart gegeven heeft, ook vreugde brengt. Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk.

Sommigen zeggen: “Vreugde is groter dan smart”, en anderen: “neen, de smart is groter”. Maar ik zeg je: ze zijn onafscheidelijk. Ze komen tezamen, en wanneer een met je aanzit aan tafel, moet je bedenken dat de andere slaapt in je bed.

Voorwaar, als een weegschaal hangt tussen je smart en je vreugde. Alleen wanneer je ledig bent, sta je stil en ben je in evenwicht. Wanneer de schatbewaarder je opneemt om zijn goud en zilver te wegen, moet je vreugde of smart rijzen en dalen.

Deze tekst komt uit het boek “De Profeet”, geschreven door Kahlil Gibran.  Dit heeft hij geschreven in 1927. 

Geen opmerkingen: