zondag 2 oktober 2016

Ouderwetse spelletjes

Ken je ze nog? Die ouderwetse spelletjes die werden gespeeld tijdens fuiven en feesten. De kringspelletjes. Hup! Iedereen in een kring en er werd een gezegde op een blad papier geschreven, deze werd door de volgende getekend, de tekst werd weg gevouwen en de volgende moest de zin weer opschrijven. Dit werd herhaald tot de laatste man.
Of er werd een zin in de oren gefluisterd van de buurman, die dat deed bij zijn of haar buur enz.
Wat er meestal uitkwam was volkomen gebazel dat niets had te maken met de oorspronkelijke zin of gezegde.
Waarom schrijf ik dit? Eigenlijk omdat ik steeds sterker het idee heb dat dit soort spelletjes overal wordt gespeeld en wat enger is, volkomen serieus genomen.
Gebeurt er iets dan wordt een een blik kenners losgetrokken en ik zie ze dan alles beweren waarvan ik denk dat is natte vinger werk. Iedereen weet het beter dan iedereen hoe anderen het bedoelen of gaan doen. Dood eng. Alles wat er geschreven of gezegd wordt is de waarheid wanneer de goede het zegt en een leugen wanneer de opponent het zegt.

Dan denk ik weer aan die kringspelletjes tijdens het feesten.

Geen opmerkingen: