zondag 17 augustus 2014

Ik ben

Jesse lag geduldig op ons te wachten.
Na een test op de computer om te weten onder welk categorie ik val kreeg ik deze uitkomst. Ik ben een postmaterialist en dus een maatschappelijk betrokken idealist die zichzelf wil ontplooien, zich verzet tegen sociaal onrecht en opkomt voor het milieu. Solidariteit en harmonie kenmerken postmaterialisten. Ze zijn kritisch ten opzichte van de maatschappij waarin ze leven. Het streven naar onderlinge verbondenheid, het nemen van verantwoordelijkheden en het verbeteren van de wereld spelen een belangrijke rol. Postmaterialisten hechten er veel belang aan te kunnen leven volgens eigen principes en aan de manier waarop de wereld er zou moeten uitzien. Verantwoord leven vinden ze belangrijk: zonder verspilling, zonder winstbejag en zonder aantasting van het milieu. Postmaterialisten werken het liefst bij instellingen of organisaties die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Ze zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur (film, musea, toneel, cabaret, klassieke concerten), maar ook in een meer 'huiselijke' vorm van vrijetijdsbesteding. Het gezinsleven is vaak hecht (sterke onderlinge betrokkenheid), maar volgt vaak niet de traditionele patronen.
Roen en ik zijn aan het bijkomen want we zijn naar een introductiedag voor nieuwe leden geweest bij het ANBO de ouderen bond-vereniging. Er gebeurt daar een heleboel en was nog het leukst was: we horen nu weer bij de jongere garde. Vandaar de foto van onze Griekse viervoeter die op ons aan het wachten was. 


Geen opmerkingen: