donderdag 30 mei 2013

HOORZITTING II


Door HOT 

Ik had vanmiddag de hoorzitting met mijn baas en de klachtencommissie. Ik werd inderdaad bijgestaan door iemand van de vertrouwenspersonen. Het was doodeng. Twee afgevaardigden die daar zaten namens de Raad van Bestuur en een voorzitster, een notulist, de beklaagde, mijn leidinggevende en haar vriendin van P&O, de man die er was om mij bij te staan en ikzelf. Er was eerst verwarring over het tijdstip en ik was er dus te vroeg. Goed voor de zenuwen. Een uur later begon de zitting. Als aangever van de klacht zat ik tegenover de klachtencommissie. Links zat mijn leidinggevende met iemand van P&O die haar bij stond, en de notulist. Er werden heldere vragen gesteld die lang niet allemaal gemakkelijk te beantwoorden waren. Mijn verhaal was vrij simpel, en mijn leidinggevende poogde de commissie  te overtuigen dat ik toch verantwoordelijk was ondanks het feit dat ik en het medicijn niet verstrekt had en ook niet afgetekend had. Het feit dat de verantwoording door mijn avondcollega al was overgedragen was aan de nachtdienst en die op haar beurt de medicatieboeken gecontroleerd had en geconstateerd had dat alle medicijnbakjes leeg waren en dat tegen mij vertelde had ik niet moeten vertrouwen, en volgens haar had ik desondanks toch zelf de boeken nogmaals moeten controleren, ondanks het feit dat het kwart over 23.00u was.
Ik snap dat het een lastig volgbaar verhaal aan het worden is maar het komt er mijns inziens op neer dat als er incidenten zijn protocollen niet altijd werken.
Toch is er ondanks het gevoel heb dat ik mijn verhaal ook goed heb kunnen en mogen verwoorden nog geen uitspraak. Daar heeft deze commissie volgens hun protocol nu ook weer 8 weken de tijd voor.
Wel werd ook overduidelijk dat mijn leidinggevende een ontzettend star mens is en ik denk dat dit mijn kansen op een overwinning groter maakt, maar dan blijft de volgende vraag. Kan en wil zij nog met mij werken?
Ook hier weet ik het antwoord niet op, en dat zal de ervaring uitwijzen. Wel zij ze dat ze het verschrikkelijk vond om aangeklaagd te worden. Ik kan jullie wel vertellen dat zo'n zaak aanspannen ook niet in mijn koude kleren is gaan zitten. Ik ben kapot.
Waar ik wel blij mee ben is dat ik deze zaak nu achter me heb al is de uitslag er nog niet. Nu alleen het afwachten nog.

Gegroet, in deel III de uitslag van dit bloedstollende geklooi.

Geen opmerkingen: