maandag 16 november 2015

De verdenking.


Een man had zijn bijl verloren en meende dat de zoon van zijn buurman hem gestolen had. Telkens wanneer hij de jongen zag leek het hem alsof hij werkelijk de dief was. Zijn manier van lopen, de uitdrukking van zijn gezicht, zijn manier van spreken, ja, alles aan de jongen getuigde ervoor dat hij de bijl gestolen had.
Korte tijd later echter vond de man zijn bijl weer terug. Toen hij de daaropvolgende dag de zoon van zijn buurman opnieuw ontmoette kwam het hem voor alsof de jongen in geen enkel opzicht op een dief leek.


Uit: Liee DSI. 

Geen opmerkingen: