dinsdag 28 januari 2014

Politie en gevangenissen.


‘Jij was degene die mij ervan beschuldigde dat ik een politiemacht heb. Een politieapparaat ziet er altijd op toe dat het de misdadigers goed gaat. Je moet al een behoorlijke domme politieman zijn om niet in te zien dat de gezagspositie de meest welvarende misdadigerspositie is die er bestaat.’
Idaho ging met zijn tong langs zijn lippen en staarde Leto zichtbaar verbaasd aan. ‘Maar de zedelijke opvoeding van … ik bedoel de wettelijke… de gevangenissen om …’
‘Wat heb je aan wetten en gevangenissen als het geen zonde is de wetten te overtreden?’
Idaho hield zijn hoofd een beetje schuin, ‘Probeer je me nu te vertellen dat je vervloekte godsdienst ..’
‘Straf voor zonden kan zeer buitensporig zijn.’
Idaho wees met zijn duim over zijn schouder naar de buitenwereld achter de deur. Al dat gepraat over doodstraf .. die geseling en..’
‘Waar mogelijk probeer ik het zonder dagelijkse wetten en gevangenissen te stellen’
‘Je moet tocht minstens een paar gevangenissen hebben.’
‘Vind je? Gevangenissen zijn alleen nodig om de illusie te wekken dat gerechtshoven en politieapparaten doelmatig werken. Ze zijn een soort arbeidsplaatsverzekering.’

Wanneer ik dit soort boeken lees en minister Opstelten en Teeven hoor praten over meer strafbaar maken en strengere straffen dan heb ik zo mijn vragen over de doelmatigheid van hun beleid. Maar tja, dan word ik als soft gezien en van een geitensokkenmentaliteit. Wat is wijsheid denk ik dan. Ik weet het niet. Om met de woorden van Wim Sonneveld te spreken ‘We zijn allemaal stakkers die in het duister tasten.’

De tekst is uit het boek God-Keizer op Duin van Frank Herbert.


Geen opmerkingen: